chính sách bảo mật gia lai

chính sách bảo mật gia lai

Các thông tin dưới đây được đưa ra để người dùng hiểu rõ hơn về các chính sách bảo mật của website top10gialai.vn

Thông tin người dùng được chúng tôi thu thập: 

 • Thông tin cá nhân của người dùng: họ tên, email và địa chỉ website (nếu có)
 • Nội dung bình luận của người dùng trên website của chúng tôi
 • Các tệp phương tiện người dùng tải lên website của chúng tôi
 • Các thông tin về đường truyền Internet của người dùng

Các thông tin người dùng được thu thập bằng cách nào? 

 • Khi người dùng bình luận dưới các bài viết của chúng tôi
 • Khi người dùng điền vào các form đăng ký trên website của chúng tôi
 • Khi người dùng sử dụng website của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin người dùng nhằm mục đích gì?

 • Xem xét để nâng cấp, cải thiện website
 • Hiểu hơn về những người sử dụng website này
 • Chỉnh sửa về nội dung và giao diện website khi cần thiết
 • Ngăn chặn các hành động không đúng trên website
 • Trợ giúp người dùng khi cần thiết

Phạm vi chia sẻ thông tin người dùng:

 • Trong nội bộ đội ngũ phát triển website top10gialai.com